Print

Vizantijski carevi

Vizantijski carevi i njihov novac.

Autor Đorđe Jamušakov, Izdanje 2012. godine.

192 strana, ilustrovana crno-belo, tekst na latinici, 21 cm.

 vizantijski carevi

                                                                                                            cena 1.500,00 dinara

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes