Print

Novac u Jugoslaviji za vreme II Svetskog rata

Autor Miodrag Ugričić.

Izdanje 2000. godine, 391 strana, ilustrovana u boji,

tvrde korice, tekst na srpskom (ćirilica) i engleskom jeziku, 29 cm.    

Novac u Jugoslaviji za vreme II svetskog ratacena 2.000,00 dinara

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes