Print

Međunarodni susreti

Termini međunarodnih susreta:
Galerija slika

24. februar 2024.

127. međunarodni susret numizmatičara biće održan 24. februara 2024. godine u Beogradu u Sali za redovne susrete u periodu od 9 do 15 časova,

(ulaz za izlagače od 8 časova).


20. april 2024.

128. međunarodni susret numizmatičara biće održan 20. aprila 2024. godine u Beogradu u Sali za redovne susrete u periodu od 9:30 do 14 časova,

(ulaz za izlagače od 8:30 časova).


8. jun 2024.

129. međunarodni susret numizmatičara biće održan 8. juna 2024. godine u Beogradu u Sali za redovne susrete u periodu od 9:30 do 14 časova,

(ulaz za izlagače od 8:30 časova).


7. septembar 2024.

130. međunarodni susret numizmatičara biće održan 7. septembra 2024. godine u Beogradu u Sali za redovne susrete u periodu od 9:30 do 14 časova,

(ulaz za izlagače od 8:30 časova).

 


26. oktobar 2024.

131. međunarodni susret numizmatičara biće održan 26. oktobra 2024. godine u Beogradu u Sali za redovne susrete u periodu od 9:30 do 14 časova,

(ulaz za izlagače od 8:30 časova).

 


21. decembra 2024.

132. međunarodni susret numizmatičara biće održan 21. decembra 2024. godine u Beogradu u Sali za redovne susrete u periodu od 9:30 do 14 časova,

(ulaz za izlagače od 8:30 časova).

 

 

 

 SND lokacija