Print

Međunarodni susreti

Termini međunarodnih susreta:
Galerija slika

5. mart 2022.

116. međunarodni susret numizmatičara biće održan 5. marta 2022. godine u Beogradu u Sali za redovne susrete u periodu od 9 do 15 časova,

(ulaz za izlagače od 8 časova).


7. maj 2022.

117. međunarodni susret numizmatičara biće održan 7. maja 2022. godine u Beogradu u Sali za redovne susrete u periodu od 9 do 15 časova,

(ulaz za izlagače od 8 časova).


25. jun 2021.

118. međunarodni susret numizmatičara biće održan 25. juna 2022. godine u Beogradu u Sali za redovne susrete u periodu od 9 do 15 časova,

(ulaz za izlagače od 8 časova).


3. septembar 2022.

119. međunarodni susret numizmatičara biće održan 3. septembra 2022. godine u Beogradu u Sali za redovne susrete u periodu od 9 do 15 časova,

(ulaz za izlagače od 8 časova).


22. oktobar 2022.

120. međunarodni susret numizmatičara biće održan 22. oktobra 2022. godine u Beogradu u Sali za redovne susrete u periodu od 9 do 15 časova,

(ulaz za izlagače od 8 časova).


10. decembar 2022.

121. međunarodni susret numizmatičara biće održan 10. decembra 2022. godine u Beogradu u Sali za redovne susrete u periodu od 9 do 15 časova,

(ulaz za izlagače od 8 časova).

 

 SND lokacija