Print

Dobrodošli

Srpsko numizmatičko društvo organizuje sastanke svakog utorka od 16 do 19 časova u ulici Svetog Save 16-18/II, Beograd

Print

Pečati i pečaćene novčanice

Predstavljamo najiscrpniji katalog novčanica i pečata koje pripadaju notafiliji Srbije čiji je autor Branko Glišić.

Autor je kao kolekcionar pretočio svoju ljubav prema novčanicama u knjigu koja bi mogla poslužiti nama, ljubiteljima starog novca, u našem hobiju.

Print

Dinar 32

Ovde možete pogledati novi broj časopisa

Dinar 32 naslovna

Print

Rariteti Rimskog imperijalnog novca

Izadavaštvo na temu antičkog novca obogaćeno je još jednim izdanjem Srpskog numizmatičkog društva
čiji je autor Milenko Miščević.
Bez obzira što se radi o raritetima rimskog imperijalnog novca ovo je delo koje
svaki kolekcionar treba da ima u svojoj biblioteci.
Ovaj prvi tom obrađuje period od Oktavijana Avgusta do imperatora Komodusa
odnosno od 27. godine pre naše ere do 192. godine naše ere.