Print

Dobrodošli

Srpsko numizmatičko društvo organizuje sastanke svakog utorka od 16 do 19 časova u ulici Svetog Save 16-18/II, Beograd

Print

Rariteti Rimskog imperijalnog novca

Izadavaštvo na temu antičkog novca obogaćeno je još jednim izdanjem Srpskog numizmatičkog društva
čiji je autor Milenko Miščević.
Bez obzira što se radi o raritetima rimskog imperijalnog novca ovo je delo koje
svaki kolekcionar treba da ima u svojoj biblioteci.
Ovaj prvi tom obrađuje period od Oktavijana Avgusta do imperatora Komodusa
odnosno od 27. godine pre naše ere do 192. godine naše ere.
 
Print

Pečati i pečaćene novčanice

Predstavljamo najiscrpniji katalog novčanica i pečata koje pripadaju notafiliji Srbije čiji je autor Branko Glišić.

Autor je kao kolekcionar pretočio svoju ljubav prema novčanicama u knjigu koja bi mogla poslužiti nama, ljubiteljima starog novca, u našem hobiju.