Print

Pravilnik o izlaganju

P R A V I L N I K

O održavanju sastanaka Srpskog numizmatičkog društva

 

 1. Društvo organizuje sastanke numizmatičara svakog utorka. Vreme i mesto održavanja sastanka određuje Upravni odbor.

 

 2. Sastanci koje organizuje Društvo su javni i njima može da prisustvuje svako ko je zainteresovan.

 

 3. Posetioci sastanaka obavezni su da plate ulaznicu. Cenu ulaznice određuje Upravni Odbor.

 

 4. Za lica mlađa od 18 godina i organizovane grupe ulaz je besplatan.

 

 5. Na sastancima Društva posetioci mogu da razmenjuju svoj numizmatički materijal, da dobiju procenu vrednosti i autentičnosti svog numizmatičkog materijala, da nabavljaju potrebnu literaturu i opremu, da se učlane u Društvo i upoznaju sa svim činjenicama vezanim za Društvo i numizmatiku uopšte.

 

 6. Svi zakupci stolova dužni su da na stolovima izlažu isključivo onu vrstu numizmatičkog materijala, opreme i literature, koja je u skladu sa Zakonom Republike Srbije i Statutom SND.

 

 7. Na sastancima Društva može se izlagati sledeći materijal: stari metalni i papirni novac; staro ordenje, medalje, plakete vojne oznake i značke; ukazi za odlikovanja, stari vrednosni, istorijski, dekorativni, poštanski papiri, dokumenta, dopisnice i razglednice i sl; numizmatička literatura i oprema.

 

 8. Na stolovima je izričito zabranjeno izlagati materijal koji nije obuhvaćen prethodnom tačkom. Izlagač, koji na stolu drži materijal koji nije u skladu sa pravilnikom, biće opomenut, ako tu radnju ponovi, biće mu uskraćen zakup stola. Za sprovođenje ove mere zadužen je sekretar Društva uz asistenciju svih čalanova UO.

 

 9. Članovi Društva za izlaganje svog materijala mogu da zakupe sto, a cenu zakupa određuje Upravni Odbor.

 

 10. Posetioci koji nisu članovi Društva prilikom prvog izlaganja ne plaćaju zakup.

 

 11. Posetioci su dužni da poštuju red i mir. Za sprovođenje ove odredbe odgovorni su svi članovi UO.

 

 12. Pravilnik dostaviti nadležnom sektoru OUP Beograd, članovima UO SND, zakupcima stolova i ostalim zainteresovanima, i objaviti u narednom broju časopisa „dinar“.

 

 13. Pravilnik postaje punovažan sedam dana pošto ga UO usvoji, a stupa na snagu kada UO odluči, ali najkasnije u roku od tri meseca od dana donošenja.