O nama

 SRPSKO NUMIZMATIČKO DRUŠTVO je osnovano 1956. godine kao dobrovoljno udruženje građana koje okuplja i organizuje numizmatičare-sakupljače nimizmatičkog materijala i one koji taj materijal naučno proučavaju. Sedište Društva je u Beogradu, Glasinačka 5/44.

Svrha Društva je:

 • da razvija numizmatiku na obrazovnom, istorijskom i naučnom nivou u svim njenim oblastima;
 • da obezbedi međusobnu saradnju svih zainteresovanih za novac od plemenitih i neplemenitih metala i drugih materijala, novčanice od papira i drugih materijala, obveznice i akcije, bonove, žetone i značke, plakete i medalje u njihovom proučavanju, klasifikaciji, sakupljanju, izlaganju i zaštiti;
 • da sakuplja i širi korisne informacije iz oblasti numizmatike i da se angažuje u prikupljanju i distribuciji numizmatičke i druge stručne literature neophodne za numizmatička i srodna istraživanja;
 • da se angažuje na popularizaciji numizmatike u javnosti;
 • da sarađuje sa osobama i institucijama zainteresovanim za oblasti koje su srodne numizmatici, kao što su: heraldika (grbovi), sfragistika (pečati), arheologija, telefonske kartice, kartofilija (razglednice) i srodnim oblastima faleristike;
 • da širi ljubav prema numizmatici, a posebno prema njenim umetničkim i kulturno-istorijskim vrednostima, kao i smisao za pronalaženje, prikupljanje i čuvanje numizmatičkog i srodnog materijala.

Srpsko numizmatičko društvo o svojoj delatnosti obaveštava javnost publikacijama, predavanjima, izložbama i drugim nastupima i manifestacijama. U tu svhu Društvo:

 • održava redovne sedmične susrete članova Društva i ostalih posetilaca svakog utorka od 16-19 časova u ulici Svetog Save br. 16-18/II u Beogradu. Na ovim sastancima možete: razmeniti vaš numizmatički materijal, izvršiti procenu vaše numizmatike, nabaviti stručnu numizmatičku literaturu, učlaniti se u Srpsko numizmatičko društvo (Društvo trenutno ima 650 članova), uspostaviti kontakte sa više od 250 numizmatičara koji redovno prisustvuju sastancima, konsultovati najpriznatije stručnjake iz pojedinih oblasti numizmatike, nabaviti potrebnu opremu;
 • organizuje međunarodne susrete numizmatičara i aukcije numizmatičkog i srodnog materijala. Sva obaveštenja o datumima održavanja susreta možete pronaći na strani Info;
 • izdaje numizmatički časopis "dinar", i u saradnji sa Narodnim muzejom časopis "Numizmatičar";
 • osniva, održava i dopunjuje knjižaru (trenutno broji 1.100 naslova) koju uz određene uslove stavlja na raspolaganje svojim članovima, naučnim istraživačima i ustanovama;
 • osniva oglednu zbirku, novca, plaketa, medalja i ordenja;
 • organizuje nabavku numizmatičkog materijala, pribora, časopisa i drugih publikacija za svoje članove;
 • organizuje povremena stručna predavanja, uključujući nastupe na radio i televizijskim stanicama, iz oblasti numizmatike, medaljerstva, faleristike i srodnih oblasti;
 • organizuje izložbe, seminare, simpozijume i kongrese i sudeluje na njima u zemlji i inostranstvu;
 • organizuje posete numizmatičkim zbirkama i drugim važnim kulturno-istorijskim mestima u zemlji i inostranstvu;
 • održava naučne i druge veze sa drugim numizmatičkim društvima, muzejima, bankama i drugim institucijama u zemlji i inostranstvu, razmenjuje sa njima publikacije i sprovodi razne akcije od zajedničkog interesa;
 • povremeno izdaje prigodne medalje, žetone, značke i drugi promotivni materijal;
 • obavlja stručno ispitivanje novca, medalja, i odlikovanja, daje stručne savete i mišljenja i izdaje sertifikate za vrednije primerke;
 • učestvuje kao konsultant u donošenju odluka o emisijama novca u Republici Srbiji, a naročito pri izdavanju prigodnog novca.