Norsk

DEN SERBISKE NUMISMATISKE FORENING ble grunnlagt i 1956, som en frivillig og sivil organisasjon

for kommunikasjon  og organisering av numismatikere/myntsamlere og andre som

studerer emnet vitenskapelig. Foreningen har adresse: Glasinacka 5/44 , RS-11050 BEOGRAD.

 

Områder som dekkes av foreningen:

 

- utvikling av numismatikk med alle sine undergrupper undervisningsmessig på et  historisk og vitenskaplig nivå

 

- veiledning av interesserte samlere av mynter produsert av edle og ikke-edle metaller og andre materialer, sedler,

 securities/bonds, kuponger, nåler og skilt, plaketter og medaljer, i sine studier, klassifikasjoner, samling,

prensentasjon og bevaring.

 

-å samle og formidle nyttig infmasjon om numismatikk, samt aktivt fremme og delta i innsamling og distribuering

av nødvendig referansemateriale for numismatikk og beslektede områder.

 

-å fremme numismatikk på et generelt nivå.

 

-å samarbeide med enkeltpersoner og institusjoner, som arbeider med / samler på heraldikk, segl og signeter,

  arkeologi, telekort, postkort og relaterte områder, som studier av ornamentikk.

 

-å fremme verdsettingen av numismatikk, spesielt med tanke på de artistiske, kulturelle og historiske verdier,

 så vel som entusiasmen for å finne/søke etter og bevaringen av numismatiske og beslektede verdier.

 

DEN SERBISKE NUMISMATISKE FORENING  informerer om sine aktiviteter gjennom publikasjoner, foredrag,

utstillinger og via andre presentasjoner og manifestasjoner.

 

I tråd med dette:

 

-holdes regulære ukentlige møter for medlemmer og andre besøkende/gjester. Tid og sted er

tirsdager kl. 16 - 19 i  16-18 II Svetog save Str., Beograd.

På møtene foregår det bytting og  valuering av objekter. Det er tilgang på faglitteratur av ymse slag.

Det kan tegnes medlemskap (nå ca 650 medlemmer). Kontakter kan knyttes. Det er vanligvis over

250 medlemmer på møtene. Det gis muligheter for å kunne konsultere eksperter på de

ulike fagområdene. Det er også anledning til skaffe seg nødvendifg utstyr.

 

-publiseres det et  spesialisert magasin med navn "DINAR". I samarbeid med Nasjonalmuseet

utgis magasinet "NUMIZMATICAR".

 

-er det, med noen restriksjoner, tilgang til et up-to-date bibliotek med ca. 1.100 titler for både

medlemmer, forskere og institusjoner.

 

-er det utstillinger av mynter, plaketter og medaljer/ordner.

 

-organiseres det for medlemmer kjøp av numismatiske gjenstander, redskaper, aviser/magasiner

og andre publikasjoner.

 

-organiseres det foredrag av eksperter, inkludert radio og tv-programmer. Disse tar for seg emner

knyttet til numismatikk, medaljesamling,  ornamenter og lignende områder.

 

-organiseres det utstillinger, seminarer, symposier og kongresser, samt deltagelse på sådanne i inn- og utland.

 

-organiseres det besøk på numismatiske utstillinger/samlinger, samt på steder av kulturell og historisk viktighet

både i inn- og utland.

 

-opprettholdes det vitenskaplig og annen kontakt med andre numismatiske foreninger, museer, banker

og andre institusjoner i inn- og utland. Det utveksles publikasjoner og av og til er det felles arrangementer med disse.

 

-leilighetsvis organiseres det utgivelse av medaljer, chips, merker og lignende artikler/materiale.

 

-organiseres det med ekspert-vurdering av mynter, sedler, medaljer og ordner. Det gis ekspert-uttalelser

og utstedes sertifikater for verdifulle objekter.

 

-deltar foreningen i diskusjoner/avgjørelser om utgivelser av sedler i Serbia, spesielt når det dreier seg

om særegne utgivelser.

 

 

Translated from English/Oversatt fra engelsk

Thanks to MR. Rolf Marstrander for translation to Norwegian